Home | Služby | Zemní práce

Zemní práce

Nabízíme širokou škálu služeb, které lze shrnout pod termínem zemní práce. Naše služby pak využívají zejména stavebníci. Ať už při přípravě stavby, vlastní stavbě nebo při úpravách terénu a zakládání chodníků a příjezdových cest kolem novostavby. Zemní práce zahrnují úpravy terénu, hloubení stavebních jam a zářezů, hloubení stavebních rýh či hloubení stavebních šachet.

Terénní úpravy

Na každém pozemku je nutné zpočátku vyřešit terénní nerovnosti a modelaci terénu. Modelaci terénu je vhodné provést s použitím stavební techniky. Při úpravách terénu tak není nutné brát do ruky lopatu a hrábě. Ty přijdou na řadu až při závěrečném doladění a dorovnání.

Našich služeb zemních prací při terénních úpravách využijete, pokud potřebujete srovnat terén, vyhloubit zahradí jezírko nebo pokud chcete na rovinné zahradě vytvořit terénních vlny. Nabízíme zemní práce zaměřené na hloubení, zvyšování nebo svahování terénu.

zemní práce

Výkopové práce a rozpojování hornin

Mezi zemní práce patří také výkopové práce. Do našich služeb patří zejména hloubení do 3,3 metrů, výkopy sklepů a základů rodinných domů, výkopy pro infrastrukturu - kabely, vodu, kanalizaci, plynové potrubí či výkopy pro bazény, čističky a jímky.

Častým úkonem pro naše zákazníky z oblasti zemních prací jsou výkopy pro základy rodinných domů. Vzniká tak stavební jáma – výkop, ve kterém se buduje spodní stavba domu. Případně připravujeme výkop pro lité pasy. Tedy stavební rýhu – dlouhý úzký otevřený výkop obvykle se svislými stěnami.

Skrývka ornice

Ornice je považována a prohlášena zákonem o ochraně Zemědělského půdního fondu za základní přírodní bohatství naší země. Při zemních pracích se proto ornice skrývá v tloušťce 100 – 500 mm a je nutné pořídit zápis o jejím dalším využití. Ornice se nejčastěji využívá na rekultivace méně úrodných nebo neúrodných ploch. Případně na rekultivaci zahrady kolem novostavby.

Výkopem zeminy také vzniká výkopek. Vytěžená zemina se ukládá na staveništi, nebo se odváží mimo staveniště. Výkopek se pak dále používá pro zásypy. Mezi zemní práce, které nabízíme, patří proto i hutnění zeminy.

Zemní výkopové práce
Komplexní služby úprav terénu

Petr Marhold

Frindova 1184/32A
407 46 Krásná Lípa

 

 (+420) 774 574 113
 petr0450@seznam.cz

IČO: 88571823
DIČ: CZ-7311032377

Zemní výkopové práce