Home | Služby | Parkoviště

Parkoviště

Zemní práce pro stavbu parkoviště, tedy zpevněné plochy pro stání aut, patří rovněž do služeb, které nabízíme a realizujeme pro naše zákazníky. Ať už se jedná o dlážděnou plochu, nebo parkoviště s jiným zpevněným povrchem, vždy stavbě předchází zemní práce a transport zeminy. Zemní práce jsou naší specializací.

Příprava stavby parkoviště

Výstavbě vlastního parkoviště a zahájení výkopových zemních prací musí předcházet plánování a rozvaha. Je nutné promyslet a zjistit několik údajů. Například zvážit, jaká je kvalita a síla stávajícího půdního podloží, kolik štěrku bude třeba pro přípravu podkladového lůžka pod zpevněný povrch parkoviště. Jaký zpevněný povrch bude nejvhodnější – asfalt, zatravňovací dlažba či jiný.

Je také důležité naplánovat odvodnění zpevněné plochy. Zejména pak u asfaltového nebo betonového povrchu, které nepropouští vodu do podloží. Povrch parkoviště musí být budován vždy ve sklonu, aby se zajistil gravitační odvod dešťové vody. Větší parkoviště pak je vhodné vybavit kanalizací sloužící k odvádění povrchových vod. Rozsah zemních prací a přípravná fáze stavby parkoviště je pak větší. To pro nás není překážka. I s větším rozsahem zemních prací a výstavbou kanalizace máme zkušenosti.

Podklad parkoviště

Aby se povrch parkoviště nepropadal, musí mít pevný a solidní podklad. Proto se do vyhloubeného výkopu pro parkoviště naveze nejdříve štěrk. Právě štěrková vrstva odolává účinkům mrazů a zatíženi vozidlem. Tloušťka vrstvy záleží na plánovaném zatížení parkoviště. Bude tu parkovat osobní vozidlo, nebo nákladní vůz? Mohutnost podkladu pak určuje hloubku a rozsah zemních prací.

Kromě zemních prací pro přípravu parkoviště nabízíme také transport přebytečné zeminy - výkopku. Buď se použije pro dorovnání terénu v blízkosti stavby, nebo se odveze na obcí určené místo – skládku zeminy. Provádíme také zemní práce pro přípravu a výstavbu chodníků.

Volba povrchu

Osobní automobily či malá užitková vozidla jsou relativně lehká a mají malý vliv na volbu tloušťky nosné vrstvy a zpevněného povrchu. Pokud ale budujete parkoviště pro větší nákladní vozidla, bude se celá stavba dimenzovat úplně jinak.

Zatímco u asfaltového nebo betonového povrchu je nutné myslet i na odvodnění, s propustnými zatravňovacími dlaždicemi či zámkovou dlažbou je to snazší. Dešťová voda může projít dokončeným povrchem a absorbovat se do země pod ním.

Ať už budujete parkoviště pro jedno vozidlo před svým domem, nebo se jedná o stavbu většího rozsahu pro více vozidel, vždy se můžete obrátit na nás. Naší doménou jsou zemní práce, příprava pro stavbu parkoviště a odvoz a uskladnění přebytečné zeminy z výkopu.

Zemní výkopové práce
Komplexní služby úprav terénu

Petr Marhold

Frindova 1184/32A
407 46 Krásná Lípa

 

 (+420) 774 574 113
 petr0450@seznam.cz

IČO: 88571823
DIČ: CZ-7311032377

Zemní výkopové práce