Zemní výkopové práce, výstavba kanalizace a úpravy terénu

Nabízíme služby spojené se zemními a výkopovými pracemi pro obce, firmy i jednotlivce  v okol Krásné Lípy ,  i jinde kde je třeba. Do portfolia námi nabízených činností patří například úprava terénu, hloubení bazénů a zahradních jezírek, výkopy základů rodinných domů či nákladní přeprava.

Vykopeme, co je třeba

Naše firma se zabývá zejména zemními pracemi - přípravou terénu pro stavby. Nejvíce realizujeme výkopové práce pro základy domů a přípravu spodní stavby, revizní šachty nebo inženýrské sítě – výstavba kanalizace a domovních přípojek včetně sejmutí ornice.

Samozřejmostí jsou také výkopy menších rozměrů, jako jsou jímky nebo čističky odpadních vod, i rozměrů větších – stavební jámy pro bazény a zahradní jezírka.

Mimo výkopových prací také provádíme úpravy terénu - srovnání celého pozemku do roviny či jeho modelace.

Do zemních prací patří také příprava terénu pro stavbu parkoviště, položení chodníků, cest a teras.

Odvezeme, co přebývá

Naše technika nám umožňuje veškerou přebytečnou zeminu naložit a odvést. Jedná se zejména o hlušinu, pro kterou se již nenajde využití v podobě dorovnání a rekultivace terénu kolem stavby či na zahradě investora.

Odvezeme také stavební suť a zajistíme její ekologickou likvidaci v případě demolice nebo stavebních úprav.

Přivezeme, co chybí

Kromě hloubení nabízíme také násypy a navážky zeminy s následným zhutněním.

Provozujeme nákladní autodopravu. Zajistíme dovezení veškerých sypkých materiálů potřebných pro výstavbu – štěrk, písek i beton.

Zajišťujeme stavbu opěrných zdí – řešení nestabilních svahů.

Partner pro zemní a výkopové práce

Rádi se také staneme vaším partnerem při výstavbě inženýrských sítí a budování přípojek k veřejné infrastruktuře.

Kontaktujte nás telefonicky, nebo pomocí e-mailové zprávy a poptejte naše služby. Rádi přijedeme a zrealizujeme výkopové a zemní práce podle vašich představ a potřeb.

Fotogalerie

Zemní výkopové práce
Komplexní služby úprav terénu

Petr Marhold

Frindova 1184/32A
407 46 Krásná Lípa

 

 (+420) 774 574 113
 petr0450@seznam.cz

IČO: 88571823
DIČ: CZ-7311032377

Zemní výkopové práce