Home | Služby | Odvoz materiálu

Odvoz materiálu

Při zemních a výkopových pracích vzniká i odpad v podobě přebytečné zeminy, kamení a v případě nutnosti demolice i suti. Zákony samozřejmě pamatují i na uskladnění těchto materiálů. K našim službám patří jejich odvoz.

Při stavbě parkovišť, chodníků či opěrných zdí je naopak nutné dovést štěrk či písek. Nemusíte shánět autodopravce s nákladním vozem. Potřebný materiál vám přivezeme my s naší nákladní autodopravou.

Odvoz zeminy a suti

Ne všechna zemina se při zemních pracích využije v místě provedení výkopu na terénní úpravy a vyrovnání nerovností. Je nutné ji odvézt na obcí určené místo, kde je navážka vítaná nebo na určenou skládku zeminy. Velmi často se nám ale stává, že na stavbu přijde některý ze sousedů s tím, že mu zemina naopak chybí. Nabídne, že si zeminu z výkopových prací či stavby zahradního jezírka vezme rád a zdarma na svůj pozemek.

Jiná situace je se sutí v případě demolice. Není možné suť vysypat, kde se nám zachce. Najde celou řadu uplatnění. Stavební suť se totiž používá při budování protihlukových valů, zasypání vytěžených pískoven a lomů nebo na sanaci skládek odpadu. Suť se také odváží do recyklačních středisek. Recyklát ze suti se využívá jako podklad pod silnice či zpevnění terénu.

Dovoz štěrků a písků

Při budování přípojek a inženýrských sítí je nutné například plynové potrubí či kanalizační trubku pokládat do štěrkového či pískového lůžka. Štěrk a kamenná drť je pak třeba i při výstavbě parkovišť, příjezdových cest a chodníků jako kvalitní a pevný podklad pod zpevněný povrch.

Součástí našich služeb je proto kromě zemních prací a provádění terénních úprav i dovoz materiálu nutného pro výstavbu. Přivezeme písek, štěrk, beton i tvárnice pro výstavbu ztraceného bednění na výstavbu opěrných zdí nebo dlaždic pro stavbu chodníku a parkoviště.

Stavby opěrných zdí

V neposlední řadě se zabýváme výstavbou opěrných zdí. Opěrná zídka na zahradě vyřeší problém s nestabilním svahem. Je také výrazným dekorativním prvkem.

Na výběr jsou různé typy materiálů pro stavbu opěrné zdi. Nejjednodušší je stavba z betonových tvarovek (svahovek), které jsou určené ke stavbě šikmé opěrné zídky. Nízké zídky je možné zakládat na štěrkopískovém podsypu. U opěrných zdí vyšších než 1,5 metru je nutný betonový základ.

Kolmou opěrnou zeď stavíme ze ztraceného bednění. Tvárnice se při stavbě zídky kladou na vazbu. V tomto případě jde o klasické betonování a staví se na betonový základ. Je také vhodné základ izolovat hydroizolačním pásem a posílit stabilitu zídky armováním.

Zemní výkopové práce
Komplexní služby úprav terénu

Petr Marhold

Frindova 1184/32A
407 46 Krásná Lípa

 

 (+420) 774 574 113
 petr0450@seznam.cz

IČO: 88571823
DIČ: CZ-7311032377

Zemní výkopové práce