Home | Služby | Přípojky kanalizace

Přípojky kanalizace

Stavební technika pomáhá také při budování inženýrských sítí. Tedy zasíťování pozemku. Připravujeme výkopy pro realizaci kanalizace, plynu, elektřiny nebo vody. Žádná novostavba se neobejde bez přípojek na inženýrské sítě. Bez nich navíc ani stavební úřad nepovolí užívání stavby.

Zemním přacím vždy předchází projektování přípojek. Než si pozvete naši techniku na zemní výkopové práce, musíte mít promyšlené a naplánované a ideálně i vytyčené kudy přípojky k domu povedou.

přípojky a kanalizace

Vybudování kanalizace

Pokud je to technicky možné, musí být každá stavba napojena na veřejnou kanalizaci. V opačném případě je nutné zřídit čistírnu odpadních vod nebo jímku. V každém případě se ale neobejdete bez výkopových prací. Ať již budete hloubit stavební rýhu pro přípojku na veřejnou kanalizaci, nebo jámu pro čističku odpadních vod či jímku.

Čističku odpadních vod je nutné dovybavit trativodem, do kterého se vyčištěná odpadní voda přivede z důvodu vsáknutí do podloží a její likvidace. V případě, že pozemkem protéká potok, je po konzultaci s místními vodohospodáři možné odpadní vodu odvést i tam.

Elektrická a vodovodní přípojka

V případě budování přípojky na elektřinu, musí být kabel vždy položen v nezámrzné hloubce. Tedy podle lokality a nadmořské výšky mezi 80 až 120 centimetrů pod zemí. Přípojka se buduje odbočením od rozvodného zařízení provozovatele distribuční soustavy směrem k nemovitosti odběratele.

Plynová přípojka

Plynové potrubí se podle předpisů ukládá do hloubky minimálně 0,5 metru a klade se do pískového lože, které má ochránit potrubí. Je také třeba dodržet minimální vzdálenosti od ostatních vedení, například 0,15 m od vodovodu, 0,2 m od elektřiny.

Zhotovení přípojky plynu se provádí buď před zhotovením vnitřních rozvodů, nebo až po jejich dokončení. V obou případech je nutné domluvit si termín provedení přípojky s distribuční firmou. Úplně na začátku ale musí proběhnout zemní práce podle plánů a zajištění kulového kohoutu, dle předepsané dimenze včetně zaslepovací zátky.

Problematika budování inženýrských sítí dalece překračuje rámec tohoto článku. Pokud si nejste jistí, co všechno potřebujete mít k tomu, aby se náš bagr mohl legálně zakousnout do země, zavolejte nám. Rádi vám poradíme jak realizovat zemní práce pro vybudování inženýrských sítí.

Zemní výkopové práce
Komplexní služby úprav terénu

Petr Marhold

Frindova 1184/32A
407 46 Krásná Lípa

 

 (+420) 774 574 113
 petr0450@seznam.cz

IČO: 88571823
DIČ: CZ-7311032377

Zemní výkopové práce